Členství v klubech

V roce 2022 jsem členem těchto klubů:

Klub agility                                  placeno 2022

BCCCZ                                         placeno 2022

Klub Hoopers                              placeno 2022

Klub chovatelů šeltií                   placeno 2022

Agility Lounky                             placeno 2022

Nosework                                     placeno do 5. 2. 2022