Rally obedience

Objevili jsme nový sport  Rally Obedience

Rally obedience (RO) pochází z USA, odkud se od roku 1990 šíří nejen do sousední Kanady, ale i do Evropy. RO je skutečně pro všechna plemena každého věku. K tréninku a výstavbě parkuru potřebujete minimum pomůcek. Termín „parkur“ byl převzat z agility jako myšlenka absolvování určené trati s předem známými cviky (avšak vždy v různém pořadí), jejichž znění je předepsáno na unifikovaných kartách rozmístěných na ploše. 

Sport pro každého

RO je vhodným sportem i pro děti a seniory (lidské i psí). Starší psi mají vlastní kategorii s eliminací skoků a úpravou poloh. Psi i lidé s hendikepem (nevidomí, neslyšící i s fyzickým handicapem) mohou využívat veškerých kompenzačních pomůcek tak, aby cviky zvládli. Psi, kteří trpí poruchami pohybového aparátu (dysplazie, spondylózy a jiné), jsou osvobozeni od vysokých skoků. RO je vhodný sport i pro vozíčkáře, kteří mají umožněno psa vodit na pravé straně a vzdálenosti mezi kužely a miskami mají zvětšené.  

 

Pravidla 

Soutěže se konají ve čtyřech základních stupních s odlišnou obtížností: 

 • RO Z (začátečníci) – Parkur se skládá z 15–18 karet určených pro třídu RO Z. Tým může startovat s vodítkem nebo bez vodítka.

 • RO 1 – Parkur se skládá z 18–20 karet určených pro třídy RO Z a RO 1. Tým může startovat s vodítkem nebo bez vodítka.

 • RO 2 – Parkur se skládá z 20–22 karet určených pro třídy RO Z, RO 1 a RO 2. Tým startuje pouze bez vodítka.

 • RO 3 – Parkur se skládá z 22–24 karet určených pro třídy RO Z, RO 1, RO 2 a RO 3. Tým startuje pouze bez vodítka.

 • RO V (veteráni) – V této třídě mohou startovat pouze psi starší 8 let. Start v RO V je dobrovolný, ale pokud již pes jednou v této třídě startoval, nesmí startovat v jiné. Parkur se skládá z 12 karet vybraných pro tuto třídu a týmu se neměří čas. Tým může startovat s vodítkem i bez vodítka. Psovod může u každého cvičení zopakovat jednou povel bez ztráty bodů a může psa odměňovat kdykoliv, aniž by přerušil průběh cvičeni. 

 

Cílem je, aby tým psovod – pes absolvoval parkur v co nejkratším čase (maximálně 4 minuty), přičemž se pes pohybuje u levé nohy psovoda a plní povely co možná nejpřesněji. Na rozdíl od sportovní kynologie či obedience může psovod bez omezení psa povzbuzovat a chválit. Diskvalifikující jsou však jakékoli korekce tělem psovoda či vodítkem. Během parkuru může psovod psa na určených místech odměnit pamlskem nebo hračkou.

Výstrojí psa může být hladký pevný obojek nebo postroj. Povoleny jsou i oblečky v nepříznivém počasí pro psy bezsrstých plemen a spony nebo gumičky pro psy, kterým srst zakrývá oči.

Před začátkem akce má psovod 10 minut na prohlídku parkuru. Těsně před tím, než jde tým na parkur, má 30 vteřin na přípravu psa v přípravném prostoru, kde má k dispozici identické pomůcky jako v parkuru.

Čas se začíná měřit ve chvíli, kdy tým projde startovní čárou, která se nachází na úrovni karty start. Měření času se ukončí, když tým projde cílovou čárou, která se nachází na úrovni karty cíl. Po dobu vykonávání cviků na parkuru se rozhodčí a zapisovatel drží od týmu tak daleko, aby tým nerušil. Zapisovatel zaznamenává hodnocení rozhodčího do bodovací karty.

Parkur

Jak už bylo řečeno, parkur se skládá z 12–24 karet dle třídy. Na projití parkuru má tým 4 minuty. Tým provádí cviky vlevo před kartou, pouze cviky se změnami směrů se provádí přímo před kartou. Karty jsou umístěny ve stabilních stojanech a označeny čísly. Místa cviků jsou od sebe vzdáleny minimálně 3 metry.

  Pomůcky k vytvoření parkuru:

 • karty ve formátu A4

 • stojany v dostatečném počtu

 • skokové překážky

 • kužely o výšce nejméně 25 cm

 • misky na krmení s kryty 

 • čísla parkuru 1–24

Místa, kde je možné psa odměnit, jsou označena kartičkou smajlíka. Cviky, kde pes končí v předsednutí (v pozici před psovodem), musí být doplněny o doplňkové karty.

 

čerpáno z oficiálních stránek klubu Obedience